Psychologie

Toegepaste Psychologie
Een Toegepast Psycholoog is een HBO geschoolde psycholoog die de kennis van een universitair geschoolde psycholoog toepast. Toegepast psychologen werken binnen bedrijfsorganisaties, jeugd en onderwijs en de gezondheidszorg als psychologisch medewerker. Als zelfstandigen kunnen zij werken als coach of counselor. Het verschil tussen een coach en een counselor is dat een coach doelgericht en oplossingsgericht werkt. Een counselor diept meer een probleem en de manier van omgaan met het probleem uit. Een counselor werkt niet met psychologische stoornissen, dit ligt dan weer in het werkgebied van een universitair geschoolde psycholoog. Mijn manier van werken kun je vergelijken met een counselor. 

Counseling in Existentieel Welzijn
Voorheen werd deze humanistische stroming binnen psychotherapie ook wel Clientgerichte Psychotherapie genoemd. We gaan ervan uit dat in een veilige omgeving een vastgelopen ontwikkeling weer vlot getrokken kan worden door op zoek te gaan naar de samenhang van klachten en problemen via het gevoelsleven. Een cliëntgerichte therapeut creërt een veilig klimaat door empathisch, accepterend en echt te zijn in zijn/haar presentie, zodat een cliënt ook makkelijker zonder oordeel kan zijn naar zijn/haar eigen gevoelsleven. 
Persoonsgericht werken betekent dat we niet uitgaan van een "stoornis", maar welke betekenis jouw problemen voor je hebben. Natuurlijk heeft een therapeut een visie over hoe je problemen mogelijk zijn ontstaan, en deze visie zal aan je voorgelegd worden, maar aan jou is het om deze in juistheid te toetsen. Je zult voelen of het je niet of wel past en dat het mogelijk een ontbrekend puzzelstukje is om te weten hoe je in elkaar steekt en waarom de klachten of problemen zijn ontstaan en in stand zijn gehouden. Omdat een cliëntgerichte  therapeut naar heel de mens kijkt, zullen ook jouw sterke kanten aangesproken worden en gebruikt worden naar een weg van verandering. 

Focusing is naast EFT een onderdeel van Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie (PEP), maar ik leg het accent op Focusing. 
Omdat ik geen Universitair geschoolde psycholoog ben, mag ik mij geen Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapeut noemen. Mijn manier van werken is wel volledig gebaseerd op dit gedachtegoed en ik ben daarin voor een groot deel ook geschoold en mag werken als Counselor in Existentieel Welzijn. 

"Alles begint met aandacht.

Aandacht is helend."