Focusing

Met Haptonomie heb je léren voelen en hoe dat het je op een gezonde manier richting geeft aan je leven. Dit kun je verdiepen met Focussen. Met Focussen breng je inzicht, begrip, verbinding en ruimte voor en met de mensen om ons heen. Een niet goed te duiden lijfelijk gevoel wordt stapsgewijs op subtiele wijze helder gemaakt. Daardoor kun je iets in je leven beter begrijpen of op een meer passende manier gaan handelen. Maar ook oude, belemmerende gedragspatronen kunnen vol begrip omgezet worden in een meer gezonde manier van reageren. 

"Luisterend naar mens en lichaam"