Haptonomie

Tijdens de gesprekstherapie gebruik ik de principes van de Haptonomie. Terwijl jij op je buik ligt, raak ik jou aan. In aanraking onderzoeken we samen hoe je gevoelsmatig met problemen omgaat. Hoe je verbaal en fysiek reageert. Daarmee breng ik jou (weer) in contact met je gevoel. Ik help je de balans opmaken van de keuzes die je maakte en die voor je liggen. 

Ons gevoel is in deze moderne tijd op de achtergrond geraakt. In bijvoorbeeld de omgang met andere mensen of in het maken van beslissingen, laten we onze gevoelens niet gemakkelijk zien. We laten liever ons verstand spreken dan ons gevoel. We kunnen geneigd zijn keuzes te maken op grond van wat onze omgeving van ons verwacht. Met andere woorden: We passen ons dan aan aan de verwachtingen van anderen en gaan dan over onze eigen grenzen heen.
De kunst is om onze eigen positie te bepalen en in te nemen. 

Ook begeleid ik mensen bij het opnieuw omgaan met een veranderd lichaam binnen een psychosociale context. Zoals bijvoorbeeld in het weer contact maken met hun lichaam en het herstellen van de wisselwerking tussen lichaam en geest. Het doorwerken en/of verwerken van de daarbij gepaard gaande gevoelens en emoties. Het blijkt in de praktijk dat door een goede wisselwerking tussen lichaam en geest, men beter om kan gaan met veranderingen en herstel van het lichaam, tijdens en na het doormaken van ziekte.

De begeleiding is er dus op gericht je bewust te maken van de wijze waarop je met jezelf omgaat, met jouw klacht en/of probleem. Maar ook hoe je handelt in jouw leefomgeving.
Daarbij staat het samen zoeken, ontdekken en ontwikkelen van jouw gevoelsvermogens op de voorgrond, zoals:
- Problemen aangaan, zoals pijn, teleurstelling, verdriet, ziekte of verlies;
- Omgaan met gevoelens en deze een plaats geven;
- Luisteren naar jezelf en/of jouw lichaam en daar naar handelen;
- Luisteren naar (lichamelijke) grenzen en deze kunnen bewaken;
- Duidelijk zijn in de leefomgeving.

Voor welke problemen/klachten kun je in aanmerking komen voor Haptonomie?
- Lichamelijke klachten zoals: hoge spierspanning, schouder-, rug-, nek– en hoofdpijn, overbelastingsklachten, slaapstoornissen, buikklachten, problemen met de ademhaling.
- Psychische klachten zoals: oververmoeidheid, spanningen, prikkelbaarheid, piekeren, moeilijk kunnen concentreren, neerslachtigheid, angstgevoelens, onzekerheid, burn-out, rouw en verlieservaringen.
- Sociale problemen: vastlopen in de relatie met jezelf, anderen, studie of werk.

DE ZACHTE LANDING

Een hand op mijn rug
Verbinding verzacht
De bron van mijn basis

Als kern van mijn kracht
Terug naar mijn lijf
Terug naar het leven
Een reis naar de rust
Belichaamd beleven

Het lichaam dat fluistert
En als je echt luistert
Hoor je misschien mijn echte verhaal
Het lijf dat vertelt in haar moedertaal
Voel en doorvoel me
Met horende handen
Ik ben hier zo welkom
Om zachtjes te landen

Emma Klaassen 2018