Mascha Aleman

Persoonlijk
Allereerst ben ik moeder van twee dochters, 2007 en 2011, en woon ik samen met hen en mijn man en 2 katten in Heeze. Ik dans en zwem graag.

Opleidingen
In 1999 heb ik de HBO opleiding Oefentherapie Cesar in Utrecht afgerond. Twee jaar later ben ik begonnen met de opleiding Haptonomie aan het Wetenschappelijk Instituut voor Haptonomie BV en heb deze in 2007 afgerond. Vervolgens heb ik in 2010 de scholing Focussen voor Begeleiders gedaan bij Sentir. Van 2013 tot 2016 heb ik de HBO Bachelor opleiding Toegepaste Psychologie gevolgd om een algemene, brede psychologische basis onder mijn werk te leggen. In 2019 heb ik de basis- en voortgezette opleiding Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie bij Apanta in Eindhoven gevolgd. Deze opleiding heb ik in 2020 aangevuld met de opleiding Counseling in Existentieel Welzijn, gegeven door KU Leuven. Ten slotten heb ik in 2022 de opleiding Danscoaching afgerond. Een volledig profiel van opleidingen en cursussen vindt je op LinkedIn.

Werk
Na ruim twee jaar in loondienst gewerkt te hebben bij andere oefentherapeuten Cesar, ben ik in 2002 in Heeze een eigen praktijk gestart en heb daar tot oktober 2018 samen met een oefentherapeut Cesar en een Haptotherapeut samengewerkt.
Van 2015 tot 2023 werkte ik in Asten bij het Levensatelier. Sinds april 2023 heb ik mijn eigen praktijk in Someren. 

Lichaam
De reden om de opleiding tot oefentherapeut te volgen is dat ik al vroeg wist dat mensen een eigen vermogen hebben om klachten aan het houding- en bewegingsapparaat zelf te kunnen veranderen door zich bewust te worden hoe hun manier van bewegen een oorzaak kan zijn van de klacht. En als klachten gelegen zijn in een verkeerde constructie van moeder natuur, zij daar zelf een manier in kunnen vinden daar mee om te gaan. Het voelen naar je lichaam en daarmee bewustwording bevorderen is de ingang geweest naar het gevoelsleven.

Geest
Ik merkte al snel dat het lichaam dus niet los gezien kan worden van de geest. Hoe het met ons lijf gaat, doet wat met ons als mens. Maar ook andersom, hoe wij met onszelf omgaan, doet wat met ons lichaam. Blijf je dichtbij jezelf in alles wat je doet en beleeft, dan kan het lichaam daar soepel in meegaan. Maar luister je niet goed naar wat bij je past, dan zal je lichaam niet altijd zo soepel meebewegen. Als dat steeds vaker gebeurt, zal het lichaam steeds meer signalen afgeven dat je op de verkeerde weg bent. Door goed luisterend te zijn naar die, vaak subtiele, signalen kan je evenwichtig in het leven staan.

Voelen
Ons vermogen tot voelen behoort tot onze zintuigen. Het geeft informatie over je omgeving ten opzichte van jezelf, maar ook andersom. Mijn begeleiding is erop gericht (weer) gebruik te maken van het voelen, omdat het voor ons werkt als een kompas. Het voelen weet wat goed voor ons is en wat niet. 

Dans
In (begeleide) dans komt alles samen: Dans is een natuurlijke manier van bewegen en drukt daarmee uit hoe het met ons gaat. Dans vergroot hoe we met onszelf en dingen omgaan. Daarmee is het ook een ingang om aan den lijve te ervaren hoe daarin verandering te brengen als iets ons belemmert. 

"Wanneer ik kan luisteren naar wat een ander mij vertelt, wanneer ik kan begrijpen hoe hij zich daarbij voelt, wanneer ik de betekenis die zijn woorden voor hem persoonlijk hebben, kan onderkennen, wanneer ik de emotionele lading die ze voor hem bezitten kan aanvoelen, dan maak ik machtige krachten voor verandering in hem los." 

(bron: Mens worden - Carl Rogers 2016)